Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka povinne kalibrovaných meradiel na meranie najväčšieho dovoleného rozmeru štandardných listových zásielok s hmotnosťou do 50 g - opakované

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka povinne kalibrovaných meradiel na meranie najväčšieho dovoleného rozmeru štandardných listových zásielok s hmotnosťou do 50 g - opakované

Viac informácií nájdete tu.