Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka regálov, registratúrnych a skriňových systémov a triednic vrátane montáže pre pracoviská SP, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka regálov, registratúrnych a skriňových systémov a triednic vrátane montáže pre pracoviská SP, a.s.

Viac informácií nájdete tu.