Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka tašiek, brašien a ostatných pomôcok na prenos dokladov pre internú spotrebu SP, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka tašiek, brašien a ostatných pomôcok na prenos dokladov pre internú spotrebu SP, a.s.

 

Viac informácií nájdete tu.