Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Implementácia centrálnej správy Podnikovej architektúry v prostredí Slovenskej pošty, a.s.

Viac informácií nájdete tu.