Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Implementácia modulu zmeny a vyradenia majetku v IS FABASOFT

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Implementácia modulu zmeny a vyradenia majetku v IS FABASOFT.

Viac informácií nájdete tu.