Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Licenčná softvérová podpora operačných systémov Red Hat Enterprise Linux Server

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Licenčná softvérová podpora operačných systémov Red Hat Enterprise Linux Server

Viac informácií nájdete tu.