Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Logistické centrum Nitra – stavebné úpravy

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Logistické centrum Nitra – stavebné úpravy.

Viac informácii nájdete tu.