Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Nákup bezpečnostných dymových ľadviniek a zabezpečenie mimozáručného servisu a likvidácie týchto bezpečnostných dymových ľadviniek

 

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Nákup bezpečnostných dymových ľadviniek a zabezpečenie mimozáručného servisu a likvidácie týchto bezpečnostných dymových ľadviniek.

 

Viac informácií nájdete tu.