Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Nepravidelná medzinárodná cestná preprava

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Nepravidelná medzinárodná cestná preprava.

Viac informácií nájdete tu.