Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Obsluha tepelných zariadení v objektoch Slovenskej pošty, a.s., na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Obsluha tepelných zariadení v objektoch Slovenskej pošty, a.s., na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Viac informácií nájdete tu