Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Odborné prehliadky čističiek odpadových vôd a prieskum podzemných nádrží na odvádzanie odpadových vôd pri objektoch Slovenskej pošty, a.s., na roky 2022 a 2025

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Odborné prehliadky čističiek odpadových vôd a prieskum podzemných nádrží na odvádzanie odpadových vôd pri objektoch Slovenskej pošty, a.s., na roky 2022 a 2025.

Viac informácií nájdete tu