Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Opravy, údržba a servis manipulačnej techniky a mechanizačných zariadení

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Opravy, údržba a servis manipulačnej techniky a mechanizačných zariadení.

Viac informácii nájdete tu.