Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky Pneuservisné služby vrátane dodania pneumatík pre služobné motorové vozidlá a motocykle vo vlastníctve Slovenskej pošty, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Pneuservisné služby vrátane dodania pneumatík pre služobné motorové vozidlá a motocykle vo vlastníctve Slovenskej pošty, a.s.

Viac informácií nájdete tu.