Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Podpora programového a projektového riadenia

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Podpora programového a projektového riadenia.

Viac informácii nájdete tu.