Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Podporné servisné služby pre zabezpečenie prevádzky IS Centralizovaný systém ochrany dát (včítane licenčnej podpory IBM Spectrum Protect)

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Podporné servisné služby pre zabezpečenie prevádzky IS Centralizovaný systém ochrany dát (včítane licenčnej podpory IBM Spectrum Protect).

Viac informácií nájdete tu.