Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Podporné servisné služby pre zabezpečenie prevádzky IS Centrálny archivačný systém a prislúchajúcej infraštruktúry

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Podporné servisné služby pre zabezpečenie prevádzky IS Centrálny archivačný systém a prislúchajúcej infraštruktúry.

Viac informácií nájdete tu.