Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Podporné servisné služby pre zabezpečenie prevádzky Virtualizačného prostredia VMware vrátane licenčnej podpory VMware - aktualizovaná informácia z 3.8.2022

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Podporné servisné služby pre zabezpečenie prevádzky Virtualizačného prostredia VMware vrátane licenčnej podpory VMware.

Viac informácií nájdete tu.