Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Podporné servisné služby pre zabezpečenie prevádzky Virtualizačného prostredia VMware vrátane licenčnej podpory VMware

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Podporné servisné služby pre zabezpečenie prevádzky Virtualizačného prostredia VMware vrátane licenčnej podpory VMware.

Viac informácií nájdete tu.