Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Poskytovanie expedičných činností periodickej tlače pre koncové odberné miesta v rámci a mimo SR

Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Poskytovanie expedičných činností periodickej tlače pre koncové odberné miesta v rámci a mimo SR.

Viac informácií nájdete tu.