Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Poskytovanie služieb Microsoft Premier Support a technickej podpory systémových inžinierov partnera spoločnosti Microsoft

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Poskytovanie služieb Microsoft Premier Support a technickej podpory systémových inžinierov partnera spoločnosti Microsoft.

Viac informácií nájdete tu.