Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky Poskytovanie služieb servisnej podpory pre non IT technológie

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Poskytovanie služieb servisnej podpory pre non IT technológie.

Viac informácií nájdete tu.