Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Poskytovateľ podporných služieb pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Poskytovateľ podporných služieb pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb.

Viac informácií nájdete tu.