Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Pošta Myjava 1 – rekonštrukcia a modernizácia pošty

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Pošta Myjava 1 – rekonštrukcia a modernizácia pošty.

Viac informácií nájdete tu.