Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Pošta Tornaľa – rekonštrukcia strechy a zateplenie fasády

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Pošta Tornaľa – rekonštrukcia strechy a zateplenie fasády.

Viac informácií nájdete tu.