Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej techniky – osobných počítačov, prenosných počítačov a periférnych zariadení

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej techniky – osobných počítačov, prenosných počítačov a periférnych zariadení.

Viac informácií nájdete tu.