Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Pozáručný servis pre všetky typy váh používaných v prevádzkach SP, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Pozáručný servis pre všetky typy váh používaných v prevádzkach SP, a.s.

Viac informácií nájdete tu.