Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky Pozáručný servis, údržba a opravy  VZT  a klimatizačných zariadení v majetku Slovenskej pošty, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Pozáručný servis, údržba a opravy  VZT  a klimatizačných zariadení v majetku Slovenskej pošty, a.s.

Viac informácií nájdete tu.