Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Pozáručný servis, údržba a opravy VZT a klimatizačných zariadení v majetku SP, a.s., pre región Západ na rok 2022

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Pozáručný servis, údržba a opravy VZT a klimatizačných zariadení v majetku SP, a.s., pre región Západ na rok 2022.

Viac informácií nájdete tu.