Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Pozáručný servis VTZ zdvíhacích v majetku Slovenskej pošty, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Pozáručný servis VTZ zdvíhacích v majetku Slovenskej pošty, a.s.

Viac informácií nájdete tu.