Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Pozáručný servis VTZ zdvíhacích v majetku Slovenskej pošty, a.s., na roky 2022 - 2023

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Pozáručný servis VTZ zdvíhacích v majetku Slovenskej pošty, a.s., na roky 2022 – 2023.

Viac informácií nájdete tu