Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Predĺženie aktualizácie vírusovej databázy antivíru ESET Endpoint protection standard

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Predĺženie aktualizácie vírusovej databázy antivíru ESET Endpoint protection standard.

Viac informácií nájdete tu.