Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Predĺženie aktualizácie vírusovej databázy antivíru ESET pre PC a servery

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Predĺženie aktualizácie vírusovej databázy antivíru ESET pre PC a servery.

Viac informácií nájdete tu.