Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Preprava periodickej tlače

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Preprava periodickej tlače.

Viac informácií nájdete tu.