Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Realizácia stavby Logistické – distribučné centrum Žilina – zbúranie budov a vybudovanie parkoviska

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Realizácia stavby Logistické – distribučné centrum Žilina – zbúranie budov a vybudovanie parkoviska.

Viac informácií nájdete tu.