Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Realizácia stavieb Stavebné úpravy prevádzkových priestorov pre OÚ a OSS Spišská Nová Ves 1, Stavebné úpravy pre rozšírenie OU a úpravu zázemia pre Stredisko dopravy v objekte Pošty Považská Bystrica 1, Pošta Liptovský Hrádok 1 – stavebné úpravy pre OU

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Realizácia stavieb Stavebné úpravy prevádzkových priestorov pre OÚ a OSS Spišská Nová Ves 1, Stavebné úpravy pre rozšírenie OU a úpravu zázemia pre Stredisko dopravy v objekte Pošty Považská Bystrica 1, Pošta Liptovský Hrádok 1 – stavebné úpravy pre OU.

Viac informácií najdete tu.