Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Rozšírenie SW licencií SOTI  MobiControl pre vzdialenú správu mobilných zariadení

Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Rozšírenie SW licencií SOTI  MobiControl pre vzdialenú správu mobilných zariadení.

Viac informácií nájdete tu.