Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Servisné práce a náhradné diely pre dopravné prostriedky bicykle a bicykle s pomocným motorčekom prevádzkované SP, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Servisné práce a náhradné diely pre dopravné prostriedky bicykle a bicykle s pomocným motorčekom prevádzkované SP, a.s.

Viac informácií nájdete tu.