Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Servisné práce, náhradné diely a príslušenstvo pre dopravné prostriedky motocykle a elektro motocykle

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Servisné práce, náhradné diely a príslušenstvo pre dopravné prostriedky motocykle a elektro motocykle

Viac informácií nájdete tu.