Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Služba Call centra pre Zákaznícke centrum Slovenskej pošty, a.s.

Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Služba Call centra pre Zákaznícke centrum Slovenskej pošty, a.s.

Viac informácií nájdete tu.