Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Služby poskytnutia a podpory e-Learningových kurzov

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Služby poskytnutia a podpory e-Learningových kurzov

Viac informácií nájdete tu.