Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Systémové služby vyššej podpory pre komponenty centrálnej (enterprise) IKT infraštruktúry IBM (Autorizovaný proaktívny a reaktívny pozáručný servis centrálneho HW)

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Systémové služby vyššej podpory pre komponenty centrálnej (enterprise) IKT infraštruktúry IBM (Autorizovaný proaktívny a reaktívny pozáručný servis centrálneho HW).

Viac informácií nájdete tu.