Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Tlač marketingových a propagačných materiálov pre potreby Slovenskej pošty, a.s., na roky 2021 – 2023

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Bezhotovostný nákup CNG prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované Slovenskou poštou, a.s.

Viac informácií nájdete tu.