Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Ubytovanie zamestnancov Slovenskej pošty, a.s., s trvalým pobytom mimo Bratislavy na vybraných pracovných pozíciách v regióne Bratislavy

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Ubytovanie zamestnancov Slovenskej pošty, a.s., s trvalým pobytom mimo Bratislavy na vybraných pracovných pozíciách v regióne Bratislavy.

Viac informácií nájdete tu.