Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany a ostatných povinností na úseku požiarnej prevencie na roky 2022 - 2024

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany a ostatných povinností na úseku požiarnej prevencie na roky 2022 - 2024

Viac informácií nájdete tu