Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Výkon kontrol, opráv a inštalácii požiarnotechnických zariadení, stabilných hasiacich zariadení a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Výkon kontrol, opráv a inštalácii požiarnotechnických zariadení, stabilných hasiacich zariadení a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov.

Viac informácií najdete tu.