Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Výkon kontrol, opráv a inštalácii požiarnotechnických zariadení, stabilných hasiacich zariadení a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov na roky 2023 – 2024

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Výkon kontrol, opráv a inštalácii požiarnotechnických zariadení, stabilných hasiacich zariadení a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov na roky 2023 – 2024.

Viac informácií nájdete tu.