Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Výkon zimnej údržby v objektoch Slovenskej pošty, a.s., na zimnú sezónu 2021 – 2022.

Viac informácií nájdete tu.