Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby a služieb v oblasti výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby a služieb v oblasti výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Viac informácii nájdete tu.