Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zabezpečenie komplexnej správy nabíjacích staníc v rámci pôsobnosti Slovenskej pošty, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zabezpečenie komplexnej správy nabíjacích staníc v rámci pôsobnosti Slovenskej pošty, a.s.

Viac informácií nájdete tu.