Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zabezpečenie prepravy periodickej tlače

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zabezpečenie prepravy periodickej tlače.

Viac informácií nájdete tu.